Kodu FOGOT AktsiaSelts WM passport

AVALIK LEPING
WebMoney e-märk käsunduseks

Aktsiaselts FOGOT, edaspidi Agent, juhatuse liikme Olga Goldšleger isiku, kes tegutseb Põhikirja alusel ühel poolt ja ükskõik milline füüsiline või juriidiline isik, kes on nõus antud lepingu tingimustega ja teostab selles sätestatud kohustuslikud toimingud, mis tähistavad selle sõlmimist, edaspidi Klient, teiselt poolt, leppisid kokku alljärgnevas:

1. Lepingu objekt
Klient volitab ja Agent sooritab tasu eest, oma nimel ja Kliendi arvel juriidilised ja faktilised toimingud õiguste üleandmisel kolmandate isikute poolt Kliendile ja temalt vastuvõtmisel kolmandate isikute jaoks süsteemi WebMoney e-märk kasutuseks.

2. Lepingu mõisted ja terminid.
Pooled lepivad kokku kasutama alltoodud termineid koos nende vastava tõlgendusega käesoleva Lepingu raames:
  - "WMZ" - WebMoney süsteemi e-märk, mis on ekvivalentne USA dollari nominaaliga.
  - "WME" - WebMoney süsteemi e-märk, mis on ekvivalentne euro nominaaliga.
  - "WMR" - WebMoney süsteemi e-märk, mis on ekvivalentne venemaa rubla nominaaliga.
  - "Z-rahakott" - ressursi number süsteemis WebMoney, mis on ette nähtud operatsioonideks WMZ-ga.
  - "E-rahakott" - ressursi number süsteemis WebMoney, mis on ette nähtud operatsioonideks WME-ga.
  - "R-rahakott" - ressursi number süsteemis WebMoney, mis on ette nähtud operatsioonideks WMR-ga.
  - "USD" - USA dollar.
  - "EUR" - euro.
  - "RUB" - venemaa rubla.
  - "EUR vahetus WMZ vastu", "USD vahetus WMZ vastu" - Agendi toimingud Kliendile kolmandatelt isikutelt õiguste ja võimaluste üleandmisel WebMoney süsteemi e-märk kasutamiseks, mis on ekvivalentne USA dollari nominaaliga.
  - "WMZ vahetus EUR vastu", "WMZ vahetus USD vastu" - Agendi toimingud Kliendile kolmandatelt isikutelt õiguste ja võimaluste üleandmisel WebMoney süsteemi e-märk kasutamiseks, mis on ekvivalentne USA dollari nominaaliga.
  - "EUR vahetus WME vastu" - Agendi toimingud Kliendile kolmandatelt isikutelt õiguste ja võimaluste üleandmisel WebMoney süsteemi e-märk kasutamiseks, mis on ekvivalentne euro nominaaliga.
  - "WME vahetus EUR vastu" - Agendi toimingud Kliendilt kolmandatele isikutele õiguste ja võimaluste üleandmiseks WebMoney süsteemi e-märk kasutamiseks, mis on ekvivalentne euro nominaaliga.
  - "EUR vahetus WMR vastu" - Agendi toimingud Kliendile kolmandatelt isikutelt õiguste ja võimaluste üleandmisel WebMoney süsteemi e-märk kasutamiseks, mis on ekvivalentne venemaa rubla nominaaliga.
  - "kolmandad isikud" - seltsid PAYMER LIMITED; EMMITT MERCHANT LIMITED; AMSTAR HOLDINGS LIMITED; GERMEX GROUP LLC; TECHNO ASSOCIATION S.A.; WINDSOR TECHNOLOGIES LLC; GUARANTEE AGENCY Inc.; PRO MANAGEMENT INC.; LEADANT SOLUTIONS LTD; PLAEX B.V.; SVEATON INTER INC., kui peamised õiguste omanikud WM alal ja samuti kõik isikud, kes on saanud nimetatud seltsidelt õigused WM kasutamiseks vastavatest lepingutest tulenevalt.

3. Vormi kord ja Lepingu hind.
  3.1. Kliendi poolt Agendile summade saatmine vahetuseks tähendab täielikku ja tingimatut käesoleva Lepingu tingimuste aktsepteerimist.
  3.2. Laekunud vahendite summat loetakse Lepingu hinnaks, mis hõlmab Agendi vahendustasu.
  3.3. Lepingut loetakse sõlmituks pärast Lepingu hinna laekumist Kliendilt Agendile.
  3.4. Lepingule omistatakse number, mis vastab Kliendi rahakoti numbrile. Lepingu sõlmimise kuupäevaks loetakse Lepingu hinna Kliendilt Agendile laekumise kuupäeva.

4. EUR WMZ-ks vahetuse tingimused.
  4.1. Klient saadab Agendile nõuetekohaselt täidetud tellimuse ja saab teate, milles sisalduvad rekvisiidid maksekorralduse täitmiseks.
  4.2. Klient saadab Agendile summa EUR-s vahetuseks, näidates maksekäsundis oma Z-rahakoti numbri, perekonnanime ja nime oma WMID.
  4.3. Makse laekumisel riigist muu valuutaga (mitte-euro), Agent peab kinni oma panga kasuks 6 EUR sissetuleva rahvusvahelise käsundi vastuvõtu eest.
  4.4. Agent arvestab maha vahetatavast summast oma tasu summas 3% ja teostab summa jäägi ümberarvestuse WMZ-sse. Pooled nõustuvad, et EUR ja WMZ suhe vastab USD sularaha müügikursile SEB Pangas Agendi poolt tehingu sooritamise hetkel.
  4.5. Pärast ümberarvestust saadud summast peab Agent kinni aktseptita korras WebMoney süsteemi kasuks tehingu sooritamise eest vahendustasu summas 0,8% (+0,5 WMZ) ja saadab ülejäänud summa Kliendi poolt maksekorralduses näidatud Z-rahakotti.
  4.6. Kliendi kõigi laekumite summa ei saa ületada 12 500 EUR päevas.
  4.7. Minimaalne vahetatav summa on 10 EUR; maksimaalne - 12 500 EUR.

5. WMZ EUR-ks vahetamise tingimused.
  5.1. Klient suunab Agendile nõuetekohaselt täidetud tellimuse ja saab makseks arve, milles sisalduvad Kliendi pangarekvisiidid.
  5.2. Klient suunab WMZ Agendi rahakotti Z452614199092 Agendi poolt esitatud arve makse korras.
  5.3. Saadud summast peab Agent kinni aktseptita korras oma vahendustasu summas 3% ja sooritab ülejäänud summa ümberarvestuse EUR-iks. Pooled nõustuvad, et EUR ja WMZ suhe vastab USD sularaha ostukursile SEB Pangas Agendi poolt tehingu sooritamise hetkel.
  5.4. Pärast ümberarvestust saadud summast peab Agent kinni aktseptita korras oma panga vahendustasu ja saadab summa jäägi vastavalt makstud arves näidatud Kliendi pangarekvisiitidele.
  5.5. Selgituses maksekorraldusele näitab Agent ära Lepingu numbri ja kuupäeva kooskõlas p.3.4.
  5.6. Kliendi kõigi laekumite summa ei saa ületada 15 000 WMZ päevas.
  5.7. Minimaalne vahetatav summa on 10 WMZ; maksimaalne - 15 000 WMZ.

6. EUR WME-ks vahetamise tingimused.
  6.1. Klient suunab Agendile nõuetekohaselt täidetud tellimuse ja saab teate, milles sisalduvad rekvisiidid maksekorralduse täitmiseks.
  6.2. Klient suunab Agendile summa EUR-s vahetuseks, näidates ära maksekäsundis oma e-rahakoti numbri, perekonnanime ja nime oma WMID atestaadist.
  6.3. Makse laekumisel riigist muu valuutaga (mitte-euro), Agent peab kinni oma panga kasuks 6 EUR sissetuleva rahvusvahelise käsundi vastuvõtu eest.
  6.4. Agent arvestab maha vahetatavast summast oma tasu summas 3%, WebMoney süsteemi vahendustasu summas 0,8% (+0,5 WME) ja saadab ülejäänud summa Kliendi poolt maksekorralduses näidatud E-rahakotti.
  6.5. Kliendi kõigi laekumite summa ei saa ületada 12 500 EUR päevas.
  6.6. Minimaalne vahetatav summa on 10 EUR; maksimaalne - 12 500 EUR.

7. WME EUR-iks vahetamise tingimused.
  7.1. Klient suunab Agendile nõuetekohaselt täidetud tellimuse ja saab makseks arve, milles sisalduvad Kliendi pangarekvisiidid.
  7.2. Klient suunab WME Agendi rahakotti E334760951518 Agendi poolt esitatud arve maksega.
  7.3. Saadud summast peab Agent kinni aktseptita korras oma vahendustasu summas 4%, oma panga vahendustasu ja saadab summa jäägi vastavalt makstud arves näidatud pangarekvisiitidele.
  7.4. Selgituses maksekorraldusele näitab Agent ära Lepingu numbri ja kuupäeva kooskõlas p.3.4.
  7.5. Kliendi kõigi laekumite summa ei saa ületada 12 500 WME päevas.
  7.6. Minimaalne vahetatav summa on 10 WME; maksimaalne - 5 000 WME.

8. USD WMZ-ks vahetamise tingimused.
  8.1. Klient suunab Agendile nõuetekohaselt täidetud tellimuse ja saab teate, milles sisalduvad rekvisiidid rahvusvahelise maksekorralduse täitmiseks.
  8.2. Klient suunab Agendile summa USD-s vahetuseks, näidates maksekäsundis oma Z-rahakoti numbri, perekonnanime ja nime oma WMID ingliskeelsest atestaadist.
  8.3. Laekunud summast peab Agent ümberarvestuse kulude eraldi tasumise korral kinni oma panga kasuks 10 USD sissetuleva rahvusvahelise käsundi vastuvõtu eest.
  8.4. Agent arvestab maha vahetatavast summast oma tasu summas 3%, WebMoney süsteemi vahendustasu summas 0,8% (+0,5 WMZ) ja saadab ülejäänud summa maksekorralduses näidatud Z-rahakotti.
  8.5. Kliendi kõigi laekumite summa ei saa ületada 15 000 USD päevas.
  8.6. Minimaalne vahetatav summa on 20 USD; maksimaalne - 15 000 USD.

9. WMZ USD-ks vahetamise tingimused.
  9.1. Klient suunab Agendile nõuetekohaselt täidetud tellimuse ja saab makseks arve, milles sisalduvad Kliendi pangarekvisiidid.
  9.2. Klient suunab WMZ Agendi rahakotti Z452614199092 Agendi poolt esitatud arve maksega.
  9.3. Saadud summast peab Agent kinni aktseptita korras oma vahendustasu summas 3%, oma panga vahendustasu ja saadab summa jäägi vastavalt makstud arves näidatud pangarekvisiitidele.
  9.4. Selgituses maksekorraldusele näitab Agent ära Lepingu numbri ja kuupäeva kooskõlas p.3.4.
  9.5. Kliendi kõigi laekumite summa ei saa ületada 15 000 WMZ päevas.
  9.6. Minimaalne vahetatav summa on 20 WMZ; maksimaalne - 15 000 WMZ.

10. EUR WMR-ks vahetuse tingimused.
  10.1. Klient saadab Agendile nõuetekohaselt täidetud tellimuse ja saab teate, milles sisalduvad rekvisiidid maksekorralduse täitmiseks.
  10.2. Klient saadab Agendile summa EUR-s vahetuseks, näidates maksekäsundis oma R-rahakoti numbri, perekonnanime ja nime oma WMID.
  10.3. Makse laekumisel riigist muu valuutaga (mitte-euro), Agent peab kinni oma panga kasuks 6 EUR sissetuleva rahvusvahelise käsundi vastuvõtu eest.
  10.4. Agent arvestab maha vahetatavast summast oma tasu summas 3% ja teostab summa jäägi ümberarvestuse WMR-sse. Pooled nõustuvad, et EUR ja WMR suhe vastab RUB sularaha müügikursile SEB Pangas Agendi poolt tehingu sooritamise hetkel.
  10.5. Pärast ümberarvestust saadud summast peab Agent kinni aktseptita korras WebMoney süsteemi kasuks tehingu sooritamise eest vahendustasu summas 0,8% (+1,5 WMR) ja saadab ülejäänud summa Kliendi poolt maksekorralduses näidatud R-rahakotti.
  10.6. Kliendi kõigi laekumite summa ei saa ületada 12 500 EUR päevas.
  10.7. Minimaalne vahetatav summa on 10 EUR; maksimaalne - 12 500 EUR.

11. WMR EUR-ks vahetamise tingimused.
  11.1. Klient suunab Agendile nõuetekohaselt täidetud tellimuse ja saab makseks arve, milles sisalduvad Kliendi pangarekvisiidid.
  11.2. Klient suunab WMR Agendi rahakotti R014781152738 Agendi poolt esitatud arve makse korras.
  11.3. Saadud summast peab Agent kinni aktseptita korras oma vahendustasu summas 5% ja sooritab ülejäänud summa ümberarvestuse EUR-iks. Pooled nõustuvad, et EUR ja WMR suhe vastab RUB sularaha ostukursile SEB Pangas Agendi poolt tehingu sooritamise hetkel.
  11.4. Pärast ümberarvestust saadud summast peab Agent kinni aktseptita korras oma panga vahendustasu ja saadab summa jäägi vastavalt makstud arves näidatud Kliendi pangarekvisiitidele.
  11.5. Selgituses maksekorraldusele näitab Agent ära Lepingu numbri ja kuupäeva kooskõlas p.3.4.
  11.6. Kliendi kõigi laekumite summa ei saa ületada 500 000 WMR päevas.
  11.7. Minimaalne vahetatav summa on 500 WMR; maksimaalne - 250 000 WMR.

12. Lepingu tähtaeg ja täitmine.
  12.1. Leping kehtib selle sõlmimise hetkest vastavalt p.3 kuni Agendi poolt oma kohustuste täieliku täitmiseni antud Lepingu alusel.
  12.2. Lepingu täitmise tähtaeg Agendi poolt moodustab 48 tundi, arvestades summa vahetuseks laekumise ajast. Puhkepäevad ja pühad arvesse ei lähe.
  12.3. Vahetusel vahendustasu soodusmääraga moodustab Lepingu täitmise tähtaeg seitse kalendripäeva.
  12.4. Lepingu täitmise kuupäevaks loetakse Agendi poolt Lepingu alusel vahendite ülekande (tehingu) kuupäeva.
  12.5. Erandjuhtudel on Agendil õigus ühepoolselt pikendada Lepingu täitmise tähtaega perioodiks kuni 72 tundi, teavitades Klienti asjaoludest, mis on selle põhjuseks.

13. Üldtingimused.
  13.1. Juhul kui Klient teatas ebaõiged rekvisiidid ja Agendi pank või süsteem WebMoney keelduvad või keelavad nende alusel makset (tehingut) sooritada, Agent teatab sellest Kliendile ja hoiab enda juures Kliendilt laekunud summad asjaolude lõpliku väljaselgitamiseni. Seejuures vabaneb Agent kohustustest Lepingu täitmise tähtaja osas.
  13.2. Agent võib nõuda Kliendilt makse kinnitust.
  13.3. Klient, kes kasutab Fogot AS teenuseid esmakordselt peab enne vahetuse sooritamist esitama avalduse ja isikliku või registreerimisdokumendi ärakirja. Uue Kliendi jaoks arvestatakse vahetuse tähtaega viimase saabumisel kahest sündmusest: nõutud dokumentide esitamine või summa laekumine vahetuseks.
  13.4. Juhul, kui Kliendilt laekub makse antud Lepingu tingimuste rikkumisega, rahvusvahelise makse rekvisiitide erinevusega Kliendi poolt avaldatud rekvisiitidest või muude põhjendatud kahtluste esinemisega laekunud makse kehtivuse suhtes, võib Agendi poolt kohustuste täitmise tähtaega Leping alusel (p.12.2) pikendada kõigi asjaolude väljaselgitamiseni.
  13.5. Agent võib omal äranägemisel alandada käesolevas Lepingus näidatud vahendustasu summasid teatud isikute kategooria jaoks, samuti ka teatud ajaperioodiks.
  13.6. Sularahas summa üle 6 400 EUR (või selle ekvivalendi muus valuutas) sissekandmisel peab Klient esitama vahendite päritolu kohta deklaratsiooni.
  13.7. Klient võib kasutada vaid oma rahakotti.

14. Lepingust keeldumine.
  14.1. Kliendil on õigus Lepingust keelduda ja nõuda Lepingu hinna tagastamist, millest on maha arvatud Agendi poolt määratletud kulud. Seda õigust võib kasutada vaid enne Agendi poolt Lepingu alusel tehingu (ülekande) sooritamist.
  14.2. Agendil on õigus mõjuval põhjusel viivitamata ja ühepoolselt keelduda Lepingust, kui Klient rikub oluliselt lepingulist kohustust.
  14.3. Kaalukaks põhjuseks on ennekõike juhus, kui:
  14.3.1. isik või temaga seotud juriidiline isik esitas isikusamasuse tuvastamisel ja muude seadusandlusest tekkivate nõudmiste täitmisel Agendile ebaõiged või ebapiisavad andmed või dokumendid, või keeldub esitamast andmeid või dokumente ning neid uuendamast;
  14.3.2. isik või temaga seotud juriidiline isik ei esitanud Agendile piisavat kogust andmeid või dokumente oma isikusamasuse tuvastamiseks või rahaliste vahendite või muude aktivate pärinemise seaduslikkuse kinnitust, või kui esitatud dokumendid ja andmed ei kõrvalda Agendi kahtlusi Kliendi tegevuse võimaliku seose kohta ebaseaduslike operatsioonidega või rahapesuga või terrorismi finantseerimisega;
  14.3.3. Agendile esitatud dokumendil on võltsimise tunnused või see ei vasta Agendi nõudmistele muudel põhjustel;
  14.3.4. Agendil on isiku suhtes kahtlustused rahapesus või terrorismi finantseerimises või on Agendil kahtlus, et operatsioonide teostamisel kasutab Klient variisikuid;
  14.3.5. Kliendi tegevus tekitas või võib tekitada Agendile kahju;
  14.3.6. muu seadusest tulenev asjaolu.

15. Poolte vastutus ja vaidluste lahendamine.
  15.1. Kõik finantskahjud, mis tekkivad juhul, kui Klient esitab ebaõigeid panga- või võrgurekvisiite, kantakse Kliendi arvele.
  15.2. Pooled nõustuvad, et käesolev Leping ja selle täitmine ei seondu isegi kaudselt teiste Kliendi lepingute ja kohustustega.
  15.3. Lepingupoolte vaidlused lahendatakse suvalises korras, mille nad on omavahelisel kokkuleppel valinud.

16. Agendi rekvisiidid.

FOGOT AS, Narva mnt 38, Tallinn, Estonia, 10150
Reg. # 10225817
IBAN: EE821010220231021220, SEB PANK, EEUHEE2X
PK 3438, Tallinna Peapostkontor, Tallinn, Estonia
WMID 767985338884, Z452614199092, E334760951518, R014781152738, e-mail:exchange@fogot.ee


Copyright © 2002-2019 FOGOT AS